Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebû bekir er-râzî’nin mülhidliği bir gerçeklik mi, yoksa tarihsel bir yanılgı mı?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriya er-Râzî’nin mülhidliği konusu ile ilgilidir. 251/865-313/925 yılları arasında yaşamış olan Ebû Bekir er-Râzî’nin mülhidliği noktasında çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Bu konudaki yaygın görüş, Râzî’nin, vahyi, nübüvveti reddettiği ve ‘beş ezelî varlık’ anlayışına sahip olduğu için mülhid olduğu yönündedir. Acaba Râzî gerçekten ilhadi fikirlere sahip bir filozof mudur? Yoksa söz konusu görüşler ona başkaları tarafından mı isnat edilmiştir? İşte biz bu çalışmada, bu konuları aydınlatmaya çalıştık. Bu bağlamda, önce ‘ilhad’ ve ‘mülhid’ kavramları ile İslam dünyasında ilhad hareketlerinin ortaya çıkması konularını ele aldık. Daha sonra ise, Râzî’nin, hem mülhid olduğu yönündeki, hem de mülhid olmadığı yönündeki görüş ve delilleri ortaya koyarak Râzî’nin mülhidliği konusunu farklı bir açıdan inceledik.

Özet İngilizce :

This article connected with the being heretic of Abu Bakr Muhammad b. Zakariyya al- Razi. There have been done some arguments about heretic of al-Razi, who lived during 251H./ 865A.D.-313 H./925 A.D. The most common opinion on that subject is that since al-Razi had rejected the revelation, the prophecy, and that he had adopted the idea of “five eternals”, he was considered as heretic. Is he really a philosopher having such heresical thought? Or did other persons attribute him such views? In this study, we tried to explain on these matters. In this context, first we dealt with the concepts of ‘heresy’, or ‘heretic’ and some heresical movements emerged in time in Islam, and then, we studied the being heretical of al-Razi from a diffirent point of view, by arguing certain views and arguments.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :