Cilt: 2 - Sayı : 2
İktisat Perspektifinden Girişimsel Başarıya Sosyal Ağların Etkisi
Umut ÇİTÇİ,Recai COŞKUN

11 6

Öz Ekonomik öneminden dolayı girişimcilik pek çok çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışmaların çoğu girişimciliği “anlamaya” ve “geliştirmeye” yöneliktir. Bu çalışmanın amacı Türk iş dünyasında özellikle sosyal ağların önemine değinerek girişimciliğin temel özelliklerini ve tetikleyici faktörlerini belirlemektir. Sosyal Ağ kavramı pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş ve literatürde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, Türk girişim incelemelerinde çok az araştırmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada girişimciliğin besleyicisi olarak sosyal ağlar, Türk girişimcileri açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Ağlar, Weber-Schumpeter-Knight girişimcileri
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Umut ÇİTÇİ,Recai COŞKUN