Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Durum ve olay hikâyelerini ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kavrama ve sevme düzeyleri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, bireyin okuduğunu kavramasında ve sevmesinde metin türünün etkisini incelemektir. Bu amaçla, öğrencilere olay ve durum hikâyesi verilerek okuduğunu anlama yeteneğini ölçmeye yönelik uygulama çalışması yapılmış ve duyuşsal yönden iki metni karşılaştırmaya dayalı sorular verilmiştir. Araştırma, Afyonkarahisar ilinin Çay ve Dinar ilçelerindeki iki okulda öğrenim gören 133 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda olay hikâyesinin okuma alışkanlığı kazandırmada daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Okuduğunu anlama başarısı metin türlerine ve yerleşim bölgesine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırmanın sonucunda kırsal kesimlerde okumaya başlama ve okuma alışkanlığı kazandırmada olay hikâyesinin kullanılması gerektiği sonucuna varılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the influence of text type in loving and comprehension the thing that individual read. With this purpose, by giving event and situation story to the students, an application study has been applied in the direction to reading comprehension of the students, and, the questions based on the comparison of the two texts in direction of audial aspect have been given. The study was carried out on 133 primary school students of 8th class attending school in two schools of the towns of Dinar and Çay of Afyon Karahisar. In the conclusion of the study, it was concluded that event story became more effective in gaining reading habit and the success of reading comprehensions indicated remarkable distinction in terms of types of texts and residential areas. In the result of the study, it was concluded that leading to reading in rural areas and using of event story in gaining reading habit should be handled, and some suggestions were put forward.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :