Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya barışı açısından medeniyetler ittifakının önemi ve islam

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Barış ve güven ortamı, insan, toplum ve ülkeler açısından önemli bir ihtiyaçtır. Barış ve güven, aynı zamanda gelişme ve ilerlemeyi de olumlu yönde etkilemektedir. İnsanlar ve ülkeler açısından huzurlu ve güvenli bir ortam daima bir ideal olarak görülmektedir. Bunun sağlanabilmesinin yolu da yine insanlardan geçmektedir. Dolayısıyla birey, toplum ve milletler açısından barış ortamı ideal bir hedef olarak daima canlı tutulmak durumundadır. Dünyada tarih boyunca pek çok medeniyet kurulmuştur. Bugün de farklı medeniyetlerin olduğu görülmektedir. Bu anlamda medeniyetler arasında ittifakların kurulması, insanlığın hem güveni ve huzuru hem de ilerleme ve gelişmeleri açısından önem taşımaktadır. Dünyanın daha yaşanabilir olması açısından medeniyetlerin karşılıklı birbirlerini tanımaları hatta işbirliği yapmaları büyük önem taşımaktadır. Dünya barışı açısından İslam medeniyetinin anlam ve önemi de göz ardı edilemeyecek bir potansiyele sahiptir. Gerek teorik öğretileri, gerek tarihi uygulamaları ve gerekse bugünkü potansiyelleri açısından İslam medeniyetinin dünya barışına giden yolda sağlayacağı katkı, anlamlı, önemli ve sorun çözücü bir boyuta sahiptir.

Özet İngilizce :

In the context of the people, communities and countries peace and safe environment is an important requirement. Peace and security, also effects positively the development and progress. People and countries in a peaceful and secure environment is always seen as an ideal. To provide this ideal depends on people again. Thus peace environment as an ideal target should always be kept alive for the individual, society and nations. Through the history many civilizations has been established in the world. Today there have been seen different civilizations. In this sense, the establishment of alliances among civilizations, and trust and peace of mankind and the progress and development is crucial. Cooperating civilizations and mutual recognition of each other is important for a more livable world. The meaning and significance of the Islamic civilization also has a potential which would be ignored for the world peace. The contribution of the Islamic civilisation, with the theoretical doctrines and historical practices and also the current potential, which will provide to way of the world peace and also it has a meaningful, important and solutional dimension.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :