Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu’nun kalkınma sorunu ve çözüm önerileri (van ilinin ekonomik durumu üzerine bir değerlendirme)

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkı konusu uzun yıllardır kamuoyunu meşgul etmekte olup, geri kalmış bölgelere yönelik kalkındırma çabaları ve politikaları sürdürülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde refah artışı için yalnızca büyüme yeterli olmayıp, ekonomik kalkınmaya ve bunun gerice bölgelere yayılmasına gerek vardır. Doğu Anadolu Bölgesinde düşük gelir düzeyi dışında; göç, yüksek oranlı işsizlik, yetersiz altyapı, tarımsal üretimde düşük verimlilik, yetersiz sağlık ve eğitim sorunları da bulunmaktadır. Çözüm noktasında öncelikle, Van ilinin ekonomik yapısını analiz için Van’ın sanayi ve ticaret envanterinin çıkarılması ve sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması, daha sonra potansiyel yatırım alanlarının tespiti gerekli olup; bunun yanı sıra üniversite, sanayici, yerel yönetimler ile diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının sıkı bir işbirliği içerisinde olması lazımdır

Özet İngilizce :

The issue of interregional developmental differences in Turkey has been a major item in the public agenda, development efforts and policies regarding underdeveloped regions have been carried on. Not only the welfare increasing in developing countries is adequate for growing, but also there is a need for its expansion towards underdeveloped regions. Beyond the low income level in Eastern Anatolia Region; the issues of migration, high unemployment rate, insufficient infrastructure, low productivity in agricultural production, insufficient health and education are available as well. At the solution point, firstly to analyze the economical structure of Van province, it is necessary to prepare industrial and commercial inventory of Van, to establish a healthy database, afterwards to determine the potential investment fields; besides them, university, industrialists, local authorities and another private and public societies and foundations must be in a close collaboration with each other.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :