Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinlerarası diyaloğa bir imkan olarak gadamer hermenotiği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bilim Dalı1
Görüntülenme :
771
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Gadamer hermenötiğini dinler arası diyalog çalışmaları için tekrar yapılandırmaya çalıştık. İlk olarak, bu konuya bir zemin olması açısından, diğer dinlere yönelik çeşitli davranış şekillerini açıkladık. İkinci olarak, bu makale, mutlak gerçekliğe ulaşabilmenin mümkün olup olmadığını anlayabilmek için gerçekliğe ulaşmada tarihselliğin etkisini öne süren Gadamer'in bulgularını inceledi. Üçüncü olarak, gerçekliğe ulaşmak ve diğer dinleri anlamak için Gadamer'in 'ufukların birleşmesi' kavramını tartıştık. Dördüncü olarak, Habermas'ın ve Krieger'in Gadamer hakkındaki eleştirilerini ele aldık. Son olarak bu makale, Gadamer'in diyalogsal hermenötik önerisinin dinler arası diyalog için uygun olup olmadığını değerlendirdi.

Özet İngilizce :

In this paper, we are concerned with reconstruction of Gadamer's hermeneutics for the possibility for interreligious dialogue. Our remarks have fallen under five headings. First, to ground the discussion of his proposal for dialogical hermeneutics, we have clarified several possible attitudes toward other religions and their difficulties for interreligous dialogue. Secondly, this paper has examined Gadamer's proposal for the relevance of the historicity on the reaching to truth in order to understand whether or not it is possible to reach absolute truth. Thirdly, we have discussed Gadamer's notion of fusion of horizons as a way to reach to understanding truth and other religions. Fourthly, we have noticed Habermas' critique of Gadamer and Krieger's accusation that Gadamer's hermeneutics is insufficient for interreligious dialogue and Krieger's failure to recognize Gadamer's proposal adequately. Finally, this paper have evaluated whether Gadamer's proposal for dialogical hermeneutics is appropriate for interreligious dialogue.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :