Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dindarlık ve öfke kontrolü ilişkisi üzerine

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bilim Dalı1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada temel olarak dindarlık olgusu ve dindarlığın öfke kontrolü üzerindekietkileri incelenmiştir. Çalışmada, dindarlığı ve öfke kontrolünü etkileyen diğer bazı değişkenler üzerinde de durulmuştur. Araştırmanın örneklem grubu, Erzurum şehir merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler, Atatürk Üniversitesine bağlı çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli yaş ve meslek gruplarından Erzurum halkından (%58.9'u erkek, %41.1'i bayan) tesadüfi yöntemle seçilen toplam 1166 kişiden oluşmaktadır. Bulgular, dindarlık ile öfke kontrolü arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

At this study, basically, religious concept and effects of the religiousness on anger management were studied. Furthermore, other factors which effects religiousness and anger management were studied too. The sample group of the research consists from Erzurum's people, college students which study in various faculties at Atatürk University, high school students which study in different high schools. The sample group of the research inhabits in Erzurum and consists 1166 persons(%58.9 male, %41.1 female) which chosen randomly. Results of the research proved there is meaningful relation between religiousness and anger management.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :