Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din psikolojisi araştırmalarında empatinin ampirik bilgi bakımından değeri üzerine kuramsal açıdan metodolojik bir bakış denemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal psikolojik muhtevaya sahip bir kavram olan empatinin tanımı yapılarak kişilerarası iletişim ve empati bağlamında bir iletişim becerisi olarak empatinin kullanım alanlarının açıklandığı makalede, anlama açısından öznellik-nesnellik sorunu çerçevesinde empati ve bunun ampirik bilgi bakımından değeri üzerinde durulmuş ve sonuç olarak; empatinin, din psikolojisi araştırmaları için metodolojik anlamda bir bilgi toplama tekniği olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştır. Bu bağlamda empatiyle elde edilen bilgilerin, bilimsel anlamda ampirik bir bilgi değeri taşıyıp taşıyamayacağına ilişkin teorik bilgiler değerlendirilmiş ve bu durumun, yine bu bilim dalında kullanılan “iç gözlem” metodunun bilimsel açıdan kullanılabilir bir metot olarak kabul edilip edilmemesiyle ilgili bir yönünün olduğu ifade edilmiştir.

Özet İngilizce :

The notion of “empathy” with its psycho-social meaning was defined and its usage as a communication skill in the context of interpersonal communication and empathy was explained. The concept of empathy as a qualitative way of understanding in the context of subjectiveness-objectiveness problem and its value regarding empirical knowledge were discussed. Subsequently, theoretical considerations on whether the empathy could be used as one of the methods of data collection and, if so, whether the data acquired through employing empathy could be considered as scientific knowledge or not were evaluated. It is concluded that the status of the data derived through empathy is related to whether the introspection method is scientifically practicable in the psychological studies of religion or not.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :