Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Tükenmişlik; meslek itibariyle insanlarla yakın ilişki içerisinde olan bireylerde görülen, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusu kaybı şeklinde üç boyutlu bir sendromdur. Araştırma, Şanlıurfa merkezi ve bağlı köylerde çalışan 230 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin tükenmişlik düzeyleri ve bunu etkileyen psiko-sosyal faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, DKAB öğretmenlerinin sosyodemografik özellikleri tükenmişlik düzeyinde farklılıklara neden olmaktadır. Genel olarak tükenmişlik düzeylerinin düşük düzeyde çıktığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda tükenmişliğe yol açan sebepleri ortaya koyan bu ve benzeri araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında tükenmişlik sendromu ile ilgili gerekli önlemler alınabilir.

Özet İngilizce :

Burnout, which is seen in individuals who work in close relationship with people in their job, is a syndrome that has three dimensions, emotional exhaustion, depersonalization and lack of personal accopmplishment. The research is to determine burnout levels of Religious Culture and Ethics Education Teachers (230) in Şanlıurfa and the factors that affect them. As a result, burnout can vary according to different socio-demographic characteristic of religious culture and ethics education teachers. Generally burnout levels have been found to be low. İn this context, in light of the findings obtained from this and similar studies necessary measures can be taken with burnout syndrome.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :