Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din hizmetlerinde iletişim becerileri ve empati

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzurum M.N.Yılmaz Diyanet Eğitim Merkezi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Din hizmetleri; dinî esasların, ahlâkî değerlerin fert ve topluma doğru şekliyle öğretilmesini sağlar. Dengeli ve sağlam bir kişiliğe sahip fertlerden müteşekkil bir toplumun tesisinde önemli rolü olan din hizmetlerinin daha iyi verilmesi amacıyla birtakım yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Bu yaklaşımlardan birisi de modern iletişim imkânlarını, tekniklerini ve becerilerini kullanmaktır. Toplumun dinî hayatında karşılaşacağı güncel problemlerine ve ihtiyaçlarına cevap bulabilmek için iletişim biliminden ve tekniklerinden istifade etmek gerekir. Sürekli etkileşim içerisinde bulunan bir toplumda empatik bir yaklaşımla makul, tutarlı ve uygulanabilir çözümler getirebilmenin yolu üst düzey bir iletişimden geçer. Bu bağlamda din hizmetlerinde iletişim becerileri ve empati yeteneğinin nasıl oluşturulması gerektiği meselesi oldukça önem taşımaktadır. Makalemizde bu meselenin Kuran ve Hadis’ten yola çıkarak çözümüne ilişkin bazı tespit ve önerileri üzerinde duracağız

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Religious service provides a proper teaching of essentials of religion and moral values for individual and society. There is no doubt that new approaches are needed for providing a better religious service which has a significant role for establishing a society which consists of individuals who have a well balenced and stable personality. One of these new approaches is utilizing the techniques, resources and facilities of modern communication. It is necessary to take the advantages of communication knowledge and techniques for providing solitions for actual problems and exigencies which the society is confronted with. In a society which is in constant process of interaction the way for providing consistent, reasonable and feasible solitions in an empathetic, way depends on a qualified communication. In this context the question of how to effectuate communication and empathy accomplishments in religious service is of significantly important. In this study we are going to consider in detail some verities and suggestions about this question by referring to Kuran and hadis.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :