Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil öğretiminde öğrenciler deyimleri nasıl algılıyor?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes University, Faculty of Education, Department of Foreign Languages1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancı dil öğretiminde etkili iletişimi sağlayabilmek için sadece o dilin gramerini öğretmek hedef dili anlayabilmek açısından yeterli olmamaktadır. Bunun için dili bir bütün olarak öğretmek ve öğrenmek gerekmektedir. Dilin bütünlüğünü sağlayan deyim, atasözü, mecaz ve bunun gibi unsurların da dil öğretiminde yer alması gerektiği unutulmamalıdır. Bu çalışma ile yabancı dil öğrencilerinin deyimleri algılama düzeylerinin neye göre değişkenlik gösterdiğini belirlemek hedeflenmiştir. Bunun için farklı gruplardaki deyimler öğrencilere sorulmuş ve öğrencilerden bunların anadildeki karşılıklarını yazmaları istenmiştir. 62 katılımcının verdiği cevaplar yorumlanmış ve deyimlerin yabancı dil öğretiminde nasıl öğretilmesi gerektiği üzerinde önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In order to communicate effectively it is necessary to learn target language in all aspects from grammar to cultural values such as idioms, proverbs, metaphors etc. Foreign language teaching should concentrate not only on its structural aspect but also sociocultural values. Keeping this issue in mind, this paper aims to present the teaching of idioms within the syllabus. The 62 participants are required to interpret the idioms and the data is analyzed and discussed in detail. The results obtained from this survey reveal that students are not able to interpret the idioms easily except for the identical and partly similar ones. Furthermore, suggestions to teach idioms in foreign language classes are provided throughout this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :