Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devletin ekonomiye müdahalesi ve regülasyonlar

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Maliye Bölümü 1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Devlet yüzyıllardan beri var olan sosyal bir olgudur. Devletin tanımı noktasında siyasal bilimciler ve sosyal düşünürler sürekli "devlet nedir" sorusuna cevap aramışlardır. Devlet konusundaki kavram ve tanımların çeşitliliği, anlayış farklarından meydana gelmektedir. Devlete ilişkin farklı tanımlamalar yapılırken, devletin yüklenmiş olduğu görevlere de yer verilmektedir. Doğal olarak devlet kendinden beklenen görevleri gerçekleştirebilmek için belirli mali kaynaklara ihtiyaç duyacaktır. Devlet, kamu hizmetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu gelirleri çeşitli şekillerde sağlayabilir. Tarihi gelişim sürecinde, önceleri mal ve hizmet şeklinde ayni olarak ödenen mali yükümlülükler sık sık görülmesine rağmen, günümüzde kamu gelirleri parasal olarak tahsil edilmektedir. Bu çalışmada, devletin ekonomiye müdahalesinin nedenleri üzerinde detaylı olarak durulacaktır. Ayrıca, devlete ilişkin farklı tanımlamalara yer verilecektir.

Özet İngilizce :

State is a social phenomenon existing for ages. For the definition of "state", political scientists and social thinkers has always sought the answer of "what the state is". The diversity of concepts and definitions about state is due to different understandings. While making different definitions about state, the tasks undertaken by the state is also indicated. Naturally, the state needs certain financial resources to come up with the goods. For the financing of public services, the state can provide the needed income in different ways. In its historical development process, although previously financial liabilities often paid in kind in the form of goods and services, today public revenues are collected in cash. In this study, we will discuss the reasons of the intervension of the state in the economy in details. In addition, different definitions about state will take place in this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :