Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cüveynî’nin hilâfet anlayışı

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

İmam-ı Cüveynî İslam düşünce tarihinde önemli bir şahsiyeti olup Abbasilerin son döneminde yaşamıştır. Eş’arî Kelamının oluşumuna tesir eden ve bu fırkanın olgunlaşmasını sağlayan en önemli âlimlerdendir. Aynı şekilde İslami siyaset düşüncesinin geliştirilmesinde ve hilafet anlayışının oluşturulmasında da büyük katkıları bulunmaktadır. Onun ele aldığı en önemli konulardan birisi de hilafet ve siyaset konusundaki görüşleridir. O, hilafet ve siyaset konularında müstakil eser yazan ender kelamcılardandır. Cüveynî hilâfet konusunda Ehl-i Sünnet’in geleneksel anlayışını kabul etmekle birlikte konuyla ilgili farklı görüşleri ortaya atan, kendisinden evvelki dönemlerde yaşayan âlimlerin görüşlerini yaşadığı zamanın koşulları çerçevesinde yeniden ele alan ve günün siyasal ve sosyal problemleri hususunda önemli çözüm önerilerinde bulunan bir özelliğe sahiptir. Çağının siyasi ve idari sorunlarını teolojik bir bakış açısıyla çözmeye gayret göstermesi araştırmaya değer bir husustur. Biz bu makalemizde İmam-ı Cüveynî’nin hilafet anlayışını ana hatlarıyla ele alacağız.

Özet İngilizce :

Imam al-Juwayni is one of the important personalities of the history of Islamic thought. His impact on the development of al-Ash’ari kalam and Islamic political thought as well as his contribution on the creation of the understanding of Caliphate are significant. He is one of the scholars of kalam who have produced valuable works on caliphate and politics. Imam al-Juwayni lived in the last quarter of Abbasid Empire. He is one of the most important representatives of al-Ash’ari kalam. His efforts to propose solutions, by depending on theological point of view, for the political problems of his time, are worth to investigate. In this article we are dealing with the main futures of his understanding of caliphate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :