Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çoklu zeka alanları arasındaki müziksel algılama farklılıkları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma deneysel yöntemle yapılmıştır. Üniversite son sınıf Matematik ve Türkçe bölümü öğrencilerinin müziksel algılama performansları karşılaştırılmıştır. Matematik bölümü öğrencileri Çoklu zeka alanlarından olan mantıksal-matematiksel, Türkçe bölümü öğrencileri ise Türkçe-dilsel zeka alanlarını temsil etmektedir. Erken müzik eğitiminin önem kazandığı günümüzde çocuklarımızın zeka alanlarını belirlemek, geliştirmek ve hatta tüm zeka alanlarını olabildiğince ileri seviyeye ulaştırmak eğitimcilerin hedefi olmuştur. Bunun sonucu olarak hangi zeka alanlarının birbiriyle daha yakınlık gösterdiği bize bu konuda ışık tutacak ve yeni çalışmalarımızda bir basamak olacaktır. Yapılan çalışma bu aşamada önemlidir. Sonuç olarak mantıksal-matematiksel zeka alanı ile müziksel algılama arasında Türkçe-dilsel zekaya göre daha yakın anlamlı bir sonuç çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This research has been done by experimental method. The perception performance of the students who are at the last class in mathematics and Turkish departments have been compared. The student in mathematics department represent logical and mathematical mental field and the students in Turkish department represent Turkish-linguistics mental field. Today, learning music early has an importance, to identify of the mental field of our children and to develop and to grow the whole mental field have been the target of the educators. In conclusion, there occurs a result that musical perception is closer to logical-mathematical mental field than Turkish-linguistics mental.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :