Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Can transformational generative grammar be used for pedagogical purposes?

Yazar kurumları :
Alzaytoonah Jordanian Private University1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

In spite of Chomsky’s statement1 at a language teaching conference at Northeast University in the United States that linguistics has nothing to offer to the teaching of language, the efforts remain that the two disciplines are related and interrelated. Two of the grammars are used to analyze the English language. They are Structural Grammar and Transformational Grammar. Structuralists are concerned with “stimulus-response” relationship that governs the human language. They believe that language is acquired through a set of habits through ample practice and repetition of the nine basic patterns in which all English sentences are subjected to such patterns. Chomsky2 launched his approach to linguistics with a heavy attack on the Structural Grammar. Formally, Generative Grammar of Chomsky is defined as a finite set of rules that can be applied to generate exactly those sentences that are grammatical in a given language. Lynch, Larry3 says that Transformationalists view grammar as a theory of language structure rather than a description of actual sentences. They also add that grammar is a device for producing the structure, not of a particular language, but of the ability to produce and understand sentences in any and all languages. This paper discusses the different assumptions and implications of Transformational Grammar to foreign language teaching methodology.

Özet İngilizce :

Chomsky’nin Amerika Birleşik Devletleri Northeast University’de düzenlenen dil öğretimi konferansında4 dilbiliminin dil öğretimine önerecek bir şeyi olmadığını söylemesine karşın, çalışmalar bu iki disiplinin hem birbirleriyle hem de başka disiplinlerle ilişkili olduklarını göstermektedir. İngiliz dilinin çözümlenmesinde yapısal gramer ve dönüşümsel gramer olmak üzere iki gramer kullanılmıştır. Yapısalcılar insan dilini yöneten “etki-tepki” ilişkisi ile ilgilenmişlerdir. Yapısalcılara göre dil, tüm İngilizce cümlelerini temsil eden dokuz temel kalıbı bolca uygulayarak ve tekrarlayarak bir dizi alışkanlık yoluyla edinilir. Chomsky2 dilbilim yaklaşımını Yapısal Dilbilgisi’ne büyük bir saldırı yönelterek başlatmıştır. Chomsky’nin Üretici Dilbilgisi’nin resmi olarak herhangi bir dilde dilbilgisel olan cümleleri aynen üretmek için uygulanabilen sınırlı sayıda kural dizisi olarak tanımlamıştır. Lynch ve Larry3, Dönüşümsel gramercilerin dilbilgisini, gerçek cümlelerin betimlenmesinden ziyade bir dil yapısı teorisi olarak gördüklerini belirtmektedirler. Onlara göre dilbilgisi, sadece belli bir dilin yapısını üretme aracı değil, aynı zamanda herhangi bir dilde cümleleri üretme ve anlama yetisinin de aracıdır. Bu makale, Dönüşümsel Dilbilgisi’nin yabancı dil öğretim yöntemlerine ilişkin farklı varsayım ve anlayışlarını tartışmaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :