Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş arap şiirinde temmuz şiir hareketi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş Arap şiirinde mitolojik kullanımlar ilk başta XIX. yüzyılın ikinci yarısına doğru Arap şiirinin içeriğini geliştirmeye yönelik çabaların bir ürünü olarak ortaya çıkar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Arap dünyasında sosyo-politik alanda yaşanan gelişmeler Arap edebiyatı için bir dönüm noktası teşkil eder. Arap topraklarından bir bölümünün kaybedilmesinin yarattığı öfke, özellikle genç şairlerin kalemlerine yansır. Bu şairler, Arap dünyasının içinde bulunduğu durumu “ölüm” hali olarak görürler, ancak bunu her seferinde yeniden dirilişe geçen doğanın ölüm haline benzetirler. Bu yaklaşımın sonucunda Arap dünyasının “ölüm” halinden çıkıp yeniden canlanışa geçeceğine olan inanış ile Sümer, Mısır, Yunan gibi eski medeniyetlere ait ve doğanın hayat bulmasını sembolize eden mitler arasında bağ kuran ve adını da Sümerlerdeki Temmuz efsanesinden alan “Temmuz Şairleri” adında bir şiir hareketi ortaya çıkar. Bu şiir hareketi, mesajlarını halka ulaştırmak ve halk üzerinde etkili olabilmek için şiirlerinde çeşitli mitlere yer verirler, mitlere yeni anlamlar yüklerler, Arap tarihi ve folkloruna ait çeşitli figürleri de farklı semboller yaratmada kullanırlar.

Özet İngilizce :

The use of mythology in Contemporary Arabic Poetry first appeared as a result of the attempts to develop the contents of the Arabic Poetry towards the second half of the 19th century. The socio-politic developments in the Arabic world following the Second World War constitute a turning point in the Arabic Literature. The anger caused by the lost of some Arabic lands is especially reflected in the young poets. These poets consider the condition of Arabic world as a “death” state; however, they compare it to the death state of the nature which is always reborn. Consequently, a new movement called “Tammoz Poets” that connects the belief that the Arabic world will be reborn and the myths symbolizing the rebirth of nature in the Sumerian, Egyptian and Greek Mythologies is born and takes its name from the Sumerian Myth of Tammoz. This Poetry movement uses various myths in the poems and assigns new meanings to these old myths in order to affect people and to pass their intended messages, and uses various figures from the Arabic culture and folklore to create different symbols.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :