Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımızın sosyo-ekonomik özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bulgaristan’daki Türkler her fırsatta Türkiye’ye göçe zorlanmıştır. Ancak bazı dönemlerde bu göç faaliyetleri çok yoğun ve zor şartlar altında gerçekleşmiştir. Özellikle 1912–1920, 1950–1951, 1968–1978 ve 1989 dönemlerinde yaşanan göçler buna en güzel örnektir. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden soydaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin bu araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Uzman görüşü alınarak 40 soruluk anket hazırlanmış ve Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne’de uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Türkler Bulgaristan topraklarında yaklaşık beş yüzyıl hüküm sürmüşler; bu süre zarfında hiç kimseye kötü muamele edilmemiş, kimseye baskı ve zulüm yapılmamış, kimsenin adı değiştirilmemiş, kimsenin dini inanışlarına ve ibadetlerine karışılmamış, okullarına dokunulmamış, ana dillerinin değiştirilmesi istenmemiş ve insanlığın diğer temel haklarından hiç biri ellerinden alınmamıştır. Bu yönetim anlayışı Türklerin dünyaya adaletle hükmettiğinin göstergesidir. Aynı davranış tarzını Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız da fazlasıyla hak etmektedir.

Özet İngilizce :

The Turks in Bulgaria were forced to immigrate to Turkey at every opportunity. However, at times this immigration took place in great masses under very austere conditions. Especially the immigrations that took place during 1912-1920, 1950-1951, 1968-1978 and 1989 may be cited as examples to this. In this research which deals with the socio-economic situation of the Turks who emigrated from Bulgaria both quality and quantity research methods were employed. A questionnaire comprised of 40 questions, prepared with inputs from experts, was used in the provinces of Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ and Edirne on the immigrants. The data was analyzed by using the SPSS package program. Turks have prevailed in Bulgarian territories for almost 500 years; within these times nobody was treated badly, nobody was under pressure or tyranny, names weren’t changed, nobody interfered into religious believes and prayers, the schools weren’t harmed, people weren’t forced to change their mother tongues and none of their fundamental rights of humanity were taken away from them. This governance understanding of Turks is the indicator to the world for being a justice ruler. Our in Bulgaria inhabiting collaterals extremely deserve the same way of attitude.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :