Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Buhârî’nin meğâzî rivâyetlerinde tesâhülünün olup olmadığı ile ilgili değerlendirmeler

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakuültesi1
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Rivâyet ilimleri ile meşgul olanların meğâzî türü rivâyetlerin naklinde – özellikle de râvîlerin güvenirlilikleri hususunda – tesâhül gösterdiği veya buna göz yumdukları bilinen bir husustur. Kitabına aldığı hadîsler için en ağır şartları uygulayan bir şahsın bu alanda nasıl bir tutum sergilediğinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu makalede Buhârî’nin Kitâbu’l-Meğâzî’si râvîleri açısından incelenecektir. Bu bölümde yer alan rivâyetlerin isnâdlarındaki râvîler cerh ta’dil açısından incelenecek, tenkîde uğrayanların sayısı, tenkît edilme sebepleri ve Meğâzî dışındaki bölümlerde rivâyetlerinin olup olmadığına bakılacaktır. Elde edilen bulgular Buhârî’nin Sahîh’inde takip etmiş olduğu genel üslûbuna uygunluğu ile karşılaştırılacaktır. Neticede rivâyet şartları açısından en fazla müsamahakâr davranılması gereken bir alanda Buhârî’nin sergilemiş olduğu tutum ortaya çıkarılarak; sıhhat açısından kitabının diğer bölümleri için bir yorum yapmamıza imkân tanıyacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is well known that those whoe are busy with transmission arts, during their transmission of maghâzî type narrations, have shown some tolerance or have overlooked them-especially in terms of the reliability of narrators. It is of vital importance to reveal how an attitude is exhibited for a person who applied the most severe conditions for the hadiths in his book in this area. Therefore, this article will analyze Bukhârî’s The Book of Maghâzî in terms of the narrators of hadith. Narrations of chains of transmitter in this chapter will be analyzed in terms of impugment and justification; the number of those which are criticized, the reasons for criticisms, and whether or not there are narrations in sections outside maghâzî will be considered. The findings will be compared with the general style of compliance Bukhârî has followed in his Sahîh. As a result, Bukhari’s attitudes displayed in an area that should be treated the more permissive in terms of conditions will be revealed; this will allow us to comment on the other parts of the book in terms of authenticity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :