Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Buhrân’dan keşf’e yöneliş ya da sühreverdî’de bilginin kaynağı problemi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Filozoflar gerçek bilginin kaynağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğu filozof bu noktada akıl ve duyuları tercih etmiş ancak sezgiye de yer verenler olmuştur. Sühreverdî ise bu konuda, akıl ve duyulardan daha güvenilir gördüğü sezgiyi kullanmayı tercih etmiştir. Ona göre riyazî usullerle arınan kimseler içe doğan bir nur ile hakikatin bilgisine ulaşabilirler. Bu yolla elde edilen bilgi en değerli bilgidir. Ancak Sühreverdî’ye göre en güvenilir bilgi vasıtası keşf olsa da, onun anlayışında akıl ve duyularla elde edilen bilginin de bir dereceye kadar yeri vardır. Bu çalışmada düşünürün sezgisel yönteme nasıl ulaştığı ve ona felsefesinde ne şekilde yer verdiği hususu incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The philosophers have raised different opinions about the source of the knowledge. In this context, most of the philosophers prefered the mind and the sense as a source of it, but there were some philosophers regarding it as the intiution. Sühreverdî prefered to use the intiution which he considered as more credible than the mind and sense. According to him, the people purified by rational methods can reach the knowledge of the truth with the light arising inside of the human. This knowledge acquired by this way is the most valuable one. Although according to him, the means of the most credible knowledge is inspiration, the knowledge acquired through the mind and the sense has some meanings to the one extent in his perseption. The matter of how the philosopher reached the intiutional approach and how he mentioned it in his philosophy is assessed in this study.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :