Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerinin lise öğrencilerinin gözüyle değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fak. OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Erzurum il merkezindeki liselerde yapılan çalışma ile 2001 yılında 585, 2007 yılında ise 515 biyoloji dersi alan lise öğrencisine anket uygulanmış ve öğretmenler tarafından biyoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerinin neler olduğu öğrenci gözüyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde yüzde oranları, ortalamalar ve t- testi kullanılmıştır. Alınan sonuçlara önemlilik dereceleri verilmiştir. Yapılan karşılaştırmada düz anlatım ve rol oynama yöntemleri dışındaki öğretim yöntemlerinde istatistiksel olarak önemlilik tespit edilmiştir (p<0.05). Ankete ait ölçümlerin iç tutarlılığı olarak Cronbach alfa 2001 için 0.67; 2007 için 0.76 olarak ölçülmüştür

Özet İngilizce :

This study has been done in high schools in Erzurum province centers. A questionnaire was applied to 585 high school students in 2001 and 515 in 2007. It has been tried to identify the teaching methods used by teachers in biology teaching. In the analysis of data, percantage, avarages and t-test were used. It was given the importance degrees to the results. In the comparions, the statistically significance was shown in all teaching materials except directly instruction and playing role methods (p<0.05). Questionnaire's internal integrity belong to the instrument was found as Cronbach alpha 0.67 for 2001 and 0.76 for 2007.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :