Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir popüler kültür araştırması: dicle üniversitesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Universitesi1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin popüler kültüre yönelik eğilimlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir alan araştırmasıdır. Çalışmada önce popüler kültürün teorik taslağı ortaya konulmuştur. Ardından araştırma alanına ait verilerin yorumlamasına geçilmiştir: Yapısal düzeyde şehirleşme oranının yüksek, ancak gelir seviyesinin düşük ve gelenekselliğin yoğun olduğu bir ortamla karşılaşılmıştır. Bireylerin sosyal ilişkilere yükledikleri vurgular düzeyinde ise ideolojik tutumların, bilgi ve kültür düzeyinin ve ortak beğenilerin merkezi önemde olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın ana konusuyla ilgili veriler, araştırma alanında genel düzeyde popüler eğilimlerin baskın olduğunu göstermiştir. Sonuç bölümünde öğrencilerin küresel sorunlara karşı duyarlılıkları sorgulanmıştır. Buradan ve çalışmanın genelinden elde edilen sonuçların birleşimi, araştırma alnındaki ilişkiler yapısının popüler kültür teorisiyle bütünleştiğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

This study explores Dicle University students’perspectives on popular culture. First, the theoretical framework for the study is set out. Then, the results of the survey administered to Dicle University students are examined. The results show that although urbanization rate is high, income levels are low and traditionalism is widespread. Moreover, in terms of the meanings that individuals put on social relations, ideological views, cultural practices, and common likes have a central importance. The data from the study shows that there is a great tendency among students towards popular culture. The final part of the study investigates students’ sensitiveness towards global problems. Overall results demonstrate that the structure of social relations in the study area is greatly influenced by popular culture.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :