Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir öykü kuşağında çağ algısı ve değerler yitimi heinrich t. böll: an der brücke

Yazar kurumları :
Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ABD.1
Görüntülenme :
741
DOI :
Özet Türkçe :

Farklı dil ve kültür dizgesinde yazılmış yazınsal metinlerin çözümleme süreçleri, sanıldığından çok daha fazla bilgi, birikim ve beceri gerektirir kuşkusuz. Yazınsallık değerleriyle örülü bu ürünlerin alımlanması ve değerlendirilmeleri bir takım yetkinlikleri zorunlu kılar. Bu bakımdan, yazınsal bir metin, anlamsal katmanlarıyla okuma süreçlerinde diğer metin türlerinden farklı bakış, okuyuş, çözümleme ve izleme faaliyetlerini gerektirir. Bu anlamda ele aldığımız öyküyü, yazarın yaşam ve deneyimler kuşağı ile dönemsel algı biçimlerinin ortak kesitinde, okur odaklı yaklaşımlarla irdelemeye çalıştık. Farklı öğrenci gruplarından oluşan çalışmalar doğrultusunda kimi çözüm önerileri oluşturmayı da, çalışmanın önemli bir parçası olarak gördüğümüzü belirtmeliyim burada. Bu sayede, öğrenci bakış açısının ve sınıf ortamının oluşturduğu koşullar ağında, özgün değerlendirmelerle, metne dönük yeni bakış yaklaşımların oluşmasını sağlamaya çalıştık.

Özet İngilizce :

Analysis of literary texts written in different languages and cultures in string processes, thought a lot more knowledge, experience and skill of course requires. Detection of these products are built from literary values and competencies requires a number of reviews. In this regard, a literary text, the process of reading other text types in different layers of the semantic point of view, requires reading analysis and monitoring activities. In this sense, we have dealt with the story, the author's life and experiences are common forms of generation and perception of periodic cross-section, reader-oriented approaches have tried to explore. Line with the activities of different student groups to create solutions to some of the work we saw it as an important part of mention here. In this way, students and classroom environment point of view of network conditions, the original assessments, pointing to the text tried to ensure the formation of new perspectives.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :