Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ortaçağ banisi: pervane mu’inü’d-dîn süleyman

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu Selçuklu Devletinin Kösedağ’daki Moğol yenilgisi sonrası ortaya çıkan en önemli politik kişiliklerinden biri de Pervane Mu’inü’d-Dîn Süleyman’dır. Onun baniliği, siyasi gücüne paralel bir imar faaliyeti zenginliğini yansıtmaz. Pervane’nin yaptırdığı eserlerin, daha çok Sinop, Tokat ve çevresinde yoğunlaştığı görülür. İnşa ettirdiği binaların büyük kısmı günümüze ulaşamamış veya büyük ölçüde aslî halini yitirmiştir. Ünlü vezir, bu binaları, siyasi gücünün zirvesinde olduğu 1260-1277 yılları arasında inşa ettirmiştir. Binalarının kitabeleri, onun başlıca kahramanı olduğu siyasi olaylara göndermeler yapan ifadelerle doludur. Genel anlamda Pervane’ye ait eserler, estetik değerlerinden daha ziyade, onun siyasi kariyerine ve politik kazanımlarına işaret eden kimlikleriyle öne çıkar. Bu çalışmada, Pervane Muinüddin Süleyman’ın bani kişiliği analiz edilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

One of the most prominent political figures of the Anatolian Seljuks after the Mongolian defeat in Kösedağ is Pervane Muiniddün Süleyman. His patronage does not reflect an architectural richness in parallel with his political power. Works by Pervane are intensely found in Sinop, Tokat and the environs. Majority of the buildings he constructed have not survived up to present or greatly lost from its original makeup. The famous vizier got these buildings constructed between 1260 and 1277, when his power was at climax. The inscriptions of the buildings are teemed with references to the events in which he was the main figure. Generally, the works of Pervane have became prominent not because of their aesthetical values but because of their identities refering to his political career and gains. The patronage of Pervane Muinüddin Süleyman will be analyzed in this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :