Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kalite geliştirme aracı olarak bilgi yönetimi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin yoğun olduğu günümüzde yüksek kalite düzeyinde mal ve hizmet üretimi bütün işletmelerin gündemini oluşturmaktadır. Kaliteyi geliştirmenin yollarından birisi de kalite ile ilgili verileri toplamak, organize etmek ve istendiğinde bu verilere ulaşarak etkili kararlar vermede kullanmaktır. Bu amacı gerçekleştirmede bilgi yönetimi önemli bir role sahiptir. Bu konuda bilgi yönetimine yardımcı olan araç ise bilişim teknolojileridir. Konu ile ilgili bir literatür taraması ikili ilişkilerin (kalite-bilgi yönetimi gibi) bir dereceye kadar çalışıldığını, ancak kalite, bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularını beraber ele alan bir çalışmanın eksikliğini ortaya koydu. Bu çalışmanın amacı, bu alandaki eksikliği bir çerçeve oluşturarak gidermektir. Önerilen çerçeve, bilişim teknolojilerinden yararlanılarak bilgi yönetiminin etkili kullanımının örgüt çapında kaliteyi geliştirmede nasıl yararlı olabileceğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

Improving quality is on the agenda of any enterprises in today’s rapidly changing competitive world. One of the better ways to improve quality is to store and organize quality data and access it when needed it. Thıs will help employees to make sounds decisions about a quality ıssue on hand. Knowledge management (KM) with the help of information technology (IT) can play an important role for this purpose. A review of literature indicated that although dual relationships (i.e., quality-knowledge management) were explored to some extent in the literature, there is a lack of work on the interface among quality, knowledge management and information technologies. This study was indented to make a contribution to this understudied area by proposing a framework. This framework demonstrates how organization-wide quality can be improved by utilizing knowledge management via information technology.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :