Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir bildungsroman olarak aşk mesnevileri

Yazar kurumları :
Erzurum Atatürk Lisesi1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Mesneviler, tarihten tıbba, felsefeden coğrafyaya akla gelebilecek her konu ve türü içerisinde barındırabilen eserlerdir. Ancak, “hikâye” geleneği içerisinde yer alan mesneviler, tahkiyeye dayalı ve felsefi- mistik arka plana yaslanan kurgusal eserler olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, Klasik Türk edebiyatının en tanınmış örneklerinden olan Leyla vü Mecnun, Yusuf u Züleyha ve Hüsn ü Aşk mesnevilerinden hareketle “aşk” olgusunun, ideal insan tipi olan “insan-ı kâmil”e ulaşma yolundaki manevi gelişim süreçlerini nasıl etkilediği işlenmiştir. Bireyin aşk ekseninde eğitim- olgunlaşma süreçleri ele alınırken kadın ve erkeğin toplumsal rollerinin söz konusu süreçler üzerindeki belirleyici etkileri de incelenmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda, dünya edebiyatlarında “bildungsroman” olarak bilinen ve bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçirdiği ruhsal gelişim- oluşum evrelerini konu alan anlatım türüyle de karşılaştırmalı olarak ilişkilendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mesnevi is a text that can contain any subject and texture from history to medicine or philosophy to geography. However they should be accepted as narrative, fictional works on a philosophical and mystical background in the “story” practice. In this study, the influence of “love” phenomenon on the process of reaching the supreme mankind (insan-ı kâmil) was evaluated using the “Leyla vu Mecnun”, “Yusuf u Züleyha” and “Hüsn u Aşk” mesnevis which are well known examples of Classical Turkish Literature. Training and maturation process of one in love axis is studied as well as the determinative social roles of man and woman on those processes. Additionally, the abovementioned works are compared and associated with the type called as “bildungsroman” in world literature that investigates spiritual maturation-formation processes from birth to death

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :