Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir belge işığında 19. yy. sonlarında taşra rüştiyeleri ve bazı eğitim – öğretim sorunları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Osmanlı Maârif Nezâreti’nin 25 Mart 1316 (m.1898) tarih ve 13 numaralı yazısı ile bu yazıyı Yabanâbâd Rüşdiyesine gönderen Ankara Maârif Müdürlüğü’nün 8 Nisan 1316 tarihli üs yazısının yer aldığı tarihi bir belgenin tahlili yapılmıştır.** 1898 yılına ait bu belgenin birinci bölümünde Maarif Nezareti’nce tüm taşra rüşdiyelerinde görev yapan bazı öğretmenlerde tespit edilen eksikler sıralanarak dile getirilmiş ve bu eksiklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapılmıştır. Belgenin ikinci bölümünde ise, Ankara Maarif Müdürlüğü’nün, Maarif Nezareti yazısında belirtilen hususlara uyulmasını istediği direktifler yer almaktadır. Çalışmada Osmanlı rüşdiyeleri hakkında bilgi verildikten sonra, araştırmamıza konu olan belgedeki bilgilerden hareketle o dönem rüşdiyelerindeki bazı sorunlara değinilerek günümüz ile ilgili ilişkilendirmelerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this research, a historical status document has been analysed which was written by Ottoman Education Ministry ( Maarif Nezareti Celilesi ) numbered 13 in 1316 March 16 (AC. 1898) and this was sent to Yabanabad Secondary school by Ankara Education Directorate with a exponent written document in 1316 April 8. At the first part of this document belonging to 1896, deficiencies fixed in some teachers were expressed in a list by Education Ministry and required cautions were expresed to remove the deficiencies. At the second part, directives of Ankara Education Directorate take part that is about the subjects sent by Education Ministry must be obeyed. At the research, after giving information about Ottoman secondary schools, by the help of some information in the document, some problems of that times socondary schools have been explained by a connection with today.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :