Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel biçem ile öğrenme biçemi arasindaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
649
DOI :
Özet Türkçe :

İnsancıl Yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte dil öğrenimi sürecine farklı şekilde yaklaşılmaya başlanmıştır ve birey odak noktası olmuştur. Dil öğretimi alanında neden bazı öğrenenlerin daha başarılı olduğu konusu araştırılmıştır ve cinsiyet, güdülenme, öğrenme biçemi gibi bireysel farklılıklar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada da temel olarak öğrenenlerin alan bağımlı, bağımsız ya da nötr olmasıyla öğrenme biçemleri arasında anlamlı bir bağıntının olup olmadığına bakılmıştır. Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 18 kişilik bir üniversite hazırlık sınıfında uygulanmıştır. Öğrencilerin öğ-renme biçemleri Kolb’un öğrenme biçemi envanteri kullanılarak tespit edilirken bilişsel biçemleri, alan-bağımlı olup olmadıkları ise Grup Saklı Şekiller Testi (Group Embedded Figures Test) ile bulunmuştur. Toplanan veriler doğrultusunda bilişsel biçemin, yani alan bağımlı olup olmamanın öğrenme biçemin üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, daha kesin sonuçlara ulaşmak için bir ön araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın daha fazla katılımcıyla yenilenmesine ihtiyaç vardır. 

Özet İngilizce :

With the rise of Humanistic Approach, language learning process has begun to be discussed from a different perspective and the individual has gained importance. In language teaching area, it has been investigated why some learners are more successful than others and some individual differences such as gender, motivation, learning styles have been focused on. In this study, it was investigated whether there is a connection between being field dependent-independent or neutral and having a type of learning style. This study was applied in a university level preparation class with 18 students learning English as a foreign language. While learning styles of students were determined with Kolb’s learning styles inventory, Group Embedded Figures Test was used to find out whether they are field independent or not. According to the findings of the study, it has been concluded that being field dependent-independent or neutral have a significant impact on having a type of learning style. On the other hand, it is required to replicate this pre-experimental study with more participants to reach more exact results. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :