Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri ve meslek mensuplarının eğitimi üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Elektronik ticaret ve internet kullanımındaki artış, internet temelli şirketlerin hisse değerlerini çok hızlı bir şekilde arttırmıştır. Bu hızlı büyümenin altında yatan ana faktör: teknoloji temelli fırsatlar ile iş temelli fırsatların etkili uyumu, gelecek yüzyılda da pozitif sinerji etkisini sürdürmeye devam edecektir. Muhasebecilerin bu fırsatları iyi kavraması ve olası riskleri etkili bir muhasebe entegrasyonu ile yönetebilmesi gerekmektedir. Meslek mensuplarının iş ortamlarındaki bu tip önemli değişimler mevcut muhasebe eğitimini devamlı olarak etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Meslek mensuplarına eğitim veren mesleki kurum ve kuruluşları da, bilgi sistemleri ve bilişim teknolojilerinin meslek mensuplarının eğitim süreci içerisindeki payının devamlı olarak artması gereği nedeniyle, yoğun baskı altındadırlar. Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojisi bağlamında, meslek mensubunun gelecekte faaliyette bulunacağı iş ortamındaki değişimin boyutlarını ortaya koymak ve yüksek öğrenim kurumlarındaki mevcut muhasebe eğitimi ile meslek mensubunun iş ortamında hızla değişen bu temel faktörler arasındaki açığın kapatılmasına ve muhasebe eğitimini gelecekte nelerin beklediğine dikkatleri çekmektir.

Özet İngilizce :

Recently, the tremendous growth of the Internet usage and electronic commerce as well as the mega price jumps of most “dot-com” shares in global stock markets are largely based on the expectation that the powerful integration of technology-driven and business-driven opportunities will continue to generate positive synergies in the new Millennium. CPA’s should be able to grasp these opportunities and manage the associated risks through the effective integration of accounting. Current accounting education is challenged by major changes in the environment in which professional accountants are operating. Therefore, CPA bodies and communities have constantly stressed the need for a shift in CPA’s education by increasing the knowledge of systems and Information Technology Knowledge, among others. Consequently, the purpose of this article is twofold: firstly, to research the extent of the changing environment in which CPA’s will need to operate in future focusing specifically on information technology; and then, to determine the need for future research that will identify strategies for closing the gap between the current education of CPA’s at universities and what will be expected from them in their profession in the near future.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :