Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi çağında görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
820
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat eğitimi teknik yenilikler ve sosyal değişimler ile yeni bir çağın içindedir. Sanat eğitimi teorik ve pratik bir alan olarak yalnızca içerik ve uygulamadaki düzenlemeler olarak değil aynı zamanda tamamen yeni çalışma alanlarının eklenmesi, değişen tutumlar ve yeni konular olarak geniş düşünsel değişimlere maruz kalmıştır. Bu sanat eğitimindeki geçiş döneminin doğasıdır. Bugünün sanat eğitimi, sanatın düzenli ve bilinçli eğitimle artan birçok faydasından bahsetmektedir. Artık sanat; fen, dil ve matematik gibi düşünülmektedir. Ve sanatsal çalışmalar dünyayı anlamak için gereklidir. Ayrıca görsel sanatlar eğitimi ile ilgilenmenin çağdaş bir insan olma açısından birçok yararı vardır. Eğer çocuklar dengeli ve kapsamlı bir sanat eğitiminden mahrum bırakılırlarsa, sanatsal algının ve anlatımın dışında kalacaklardır. Bu çalışmanın amacı; bilgi çağı perspektifinde, görsel sanatlar eğitimini açıklamak, bu alanın gerekliliğini ortaya koymak ve bunlar üzerine tartışmaktır.

Özet İngilizce :

Visual art education is in new an era with technical renovation and social change. Art education as a field of theory and practice has undergone profound changes reflecting not only adjustments in content and practice, but also the addition of entirely new areas of study, changing attitudes, and new objectives. This is the nature of transitions in art education. Today’s art education is recognizes the many benefits that accrue from regular and conscious instruction in art. Now, art is taught, like science, language, and mathematics. The studies of art are essential for understanding of the world. Besides, there are also many profits to be interested in visual art education with respect to being a contemporary person. If children are denied a balanced, well-rounded an art education, they will be excluded from much of artistic perception and expression. The aim of this research is, in perspective of knowledge era, to explain visual art education, to bring up their necessity, and to discuss about these studies.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :