Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“azat kuşlar” hikâyesi üzerine bir çözümleme denemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
GU GEF Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Seksenli yılların ortalarından itibaren Sovyetler Birliği’nde hayat şartlarında köklü değişimler meydana geldi. Ülkedeki reel durum, sosyalist toplumun yaşadıkları olaylar, geçmişte yaşananlar ciddi bir şekilde eleştirilmeye başlandı. Ekim Devrimi’ne, Sovyet Devleti’ne, Bolşevik liderlerin kişiliklerine, atılan her adıma ve harekete ait yeni tarihî belgeler yayınlandı. Komünist parti, Sovyetler Birliği yönetiminin girişimi ile toplumu yeniden düzenlemeye, durumu iyileştirmeye çalışsa ve çeşitli tedbirler alsa da tarihî süreci durduramadı. Toplumdaki çöküş günden güne arttı. Ortaya atılan “Hayırlı tedbirler” daha fazla istenmeyen sonuç doğurdu. Edebiyatta, özellikle sosyalist realizm nazariyesini değerlendirme ve öğrenmede belirli değişiklikler ortaya çıktı. Metotlar konusunda şiddetli tartışmalar yaşandı. Günlük yaşamda ortaya çıkan, insanları heyecanlandıran ciddi sorunlara cevap arayış; toplum içindeki tezatları, çelişkileri edebî eserlerde tahlil ve tenkit etme, bu dönem edebiyatının en önemli özelliği haline geldi. Çağdaş konulardaki eserlerde hayatın muammaları ortaya konulmaya başlandı. Bu makalede insanın iç dünyasına merakla, onun dertlerine ortak olma duygusuyla Özbek yazar Nazar İşankul’un “Azat Kuşlar” hikâyesi tahlil edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Life style of Russian has changed dramatically after 1980th. the situation in the country, the history of socialist people and past were criticized via movement such as “Reconstruction”, “Purifield”, “Openness”, “to Democratize” Historical documents concerning December revolution, bad thinks about Communist lider were republished. Although The communist party of Russia was tyred to reorganise people in order to rehabilitate the satiation, but they were not successful and they could not stopped the process. The status of people was getting worse each day. the results was getting worse as well. The literature has changed in respect to evaluation and learning of socialism. They had strong argument about methods. Riddle of poem, depic poem, drama, story, novel has appeared The problems from normal life had been a subject to the literature. they had criticize problem and solutiion in the literature. Modern novels were about the problems of life. In this work we will try to analyze “Azat Kuşlar” which is sharing with feelings him problems by written who is Uzbek writers Nazar İşankul.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :