Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa konseyi cdlr raporları bağlamında belediye borç sistemleri

Yazar kurumları :
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Belediyeler olağan gelirleri ile karşılayamadıkları harcamalarını borçlanarak finanse etmektedirler. Belediye harcamaları kamu harcamalarının bir parçasıdır. Belediye borç ve harcamaları çeşitli mekanizmalarla makro ekonomi üzerinde etkili olur. Bu nedenle merkezi hükümetler belediye borçlanmasına müdahale etmektedirler. Bu çalışmada belediye borçlanmasının sistematize edilerek sınıflandırılmasına çalışılmıştır. Ayrıca sistemlerin özellikleri ortaya konularak, sistem farklarının belediye borç yükü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada ikincil kaynaklar yerine, daha ziyade doğrudan her ülkeyle ilgili özgün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi (CDLR) raporları kullanılmıştır. Bu raporlar farklı tarihlerde komite tarafından her üye ülkenin yerel yönetim sorunlarını ve mevcut durumunu ortaya koymak için raportör kullanılarak birbirinden bağımsız şekilde hazırlatılmıştır. Dolayısıyla makalenin karakteristik özelliği, birbirinden bağımsız olan birincil komite raporlarına dayalı olmasıdır.

Özet İngilizce :

If a municipality didn’t get the local sevices by ordinary income, it would borrow. The expenditure of municipalities is part of total public expenditure. Municipality debt and expenditure effect the macro economy by several ways. Due to this effect, central goverments control the borrowing of municipalities. The aim of this study is to classify and to define the borrowing of municipalities. In addition, the systems of municipal borrowing is explained in this study. And then the differences of borrowing systems is researched the effect on the debt ratio. The original CDLR reports for states which are members of Council of Europe have been used on this study instead of secondary sources. This individual reports have been made in several dates to define the local administration problems and and situations of members of COE by reports who named COE. So that, the characteristic feature of this article is formed by individual original CDLR reports.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :