Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ülkelerinin bazı sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizleri yardımıyla belirlenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Kanonik korelasyon analizi iki değişken seti arasındaki ilişkinin belir-lenmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmanın ilk kısmında kanonik ko-relasyon analizinin teorik altyapısı izah edilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında Avrupa Birliği ülkelerinin bazı sosyal ve ekonomik göstergeleri a-rasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan kanonik korelasyon analizleri sonucu Avrupa Birliği ülkelerinin incelenen sosyal göstergeleri ile ekonomik göster-geleri arasında anlamlı ve çok güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

Canonical correlation analysis seeks to identify and quantify the associations between two variable sets. In the first part of the study, canonical correlation analysis is theoretically described. In the second part, relationship between social and economic indicators of The European Union is searched. Analysis point out that there are meaningful and strong relationship between social and economic indicators of The European Union. Moreover, all the canonical correlation coefficients calculated are statistically meaningful. It can be said that social indicators are statistically meaningful in explaining economic indicators, and vice versa

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :