Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

At sembolizminin türk defin geleneğindeki izleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Mezartaşlarında görülen çeşitli figürler ve işaretler, araştırmacıların her zaman ilgisini çekmiş, bu figür ve işaretlerin geçmiş ile ilgili bağlantıları açıklanmaya çalışılmıştır. Türklerin erken İslamî devirden başlayarak İslam dinine girmeleriyle sanat anlayışlarında da yavaş yavaş değişiklikler olmaya başlamıştır. Eski Gök Tanrı inancı ve Şamanist düşünceden gelen özelliklerini, İslamî inanç ve kaidelere uyarlayarak, Orta Asya gelenekleri ve sanatta Avrasya üslup özelliklerini devam ettirebilmişlerdir. Bu inanç ve düşüncenin en iyi anlatıldığı saha, ölü kültü ile ilgili materyallerdir.

Özet İngilizce :

Various figures and Marks- on gravestones have always drawn researvhers attention and their connections to the past have been tried to explain. As from the acception of Islam by Turkish in the early Islamic age their understanding of art had gradually changed. Turks have perpetuated the Central Asia traditions and Eurasia Style characteristics by adopting the characteristics of the ancient belief of Sky God and Shamanist Thought to the rules of Islamic belief. This belief and thought is explained in the best way by the materials regarding the dead cult.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :