Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap şiirinin intikalinde dinî ve ahlâkî değerlerin rolü

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

“Dîvânu’l-’Arab” olarak bilinen ve İslamiyetin doğuşundan sonra h.II. asra kadar sözlü olarak rivayet edilen Eski Arap şiiri, Kur’ân-ı Kerîm’in açıklanması ve dil çalışmaları bakımından önemli bir kaynak olmuştur. Yazıya aktarılan bu şiirin üzerinde değişik şekillerde yapılan çalışmaların şekillenmesinde dinî ve ahlakî değerlerin rolü büyüktür. Dine ve ahlâka aykırı söz ve ifadeler ile kişiliklere saldırı niteliğinde olan sözleri bulunduran şiirlerin ilmî ve edebî materyal olarak kullanılması uygun görülürken, bunun dışındaki maksatlarla rivâyet edilmesi hoş karşılanmamıştır

Özet İngilizce :

The ancient Arabic poem known as “Dîvânu’l-’Arab”, which is orally narrated until the second century of Hegira after coming of Islam, has became an important source in terms of interpretation of the Holy Qur’an and language studying. On this poem transferred to writing, the role of religious and ethical values, which are effective on the forming the work that performed in different manners, is very important. While the use of poems which include remarks and expressions contrary to the religion and ethics, and words attacking individual rights were approved as a scientific and literary materials, narrations except these purposes were not assented.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :