Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dilinde müzekkerlik - müenneslik ayrımına dil felsefesi açısından bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Canlı varlıklarla beraber bütün cansız varlıkları da müzekker (eril) ve müennes (dişil) olmak üzere iki kategoriye ayıran Araplar, bu ayırımı belirgin bir şekilde dillerine de yansıtmışlardır. Dil felsefesi açısından izahı en zor olgulardan biri olan bu ayırım, müzekkerlik ve müenneslikle ilgili yazılan müstakil eserlerde bile, sosyal ve düşünsel bir bakış açısıyla değil, dil hatalarının önlenmesine yönelik gramer boyutarıyla ele alınmıştır. Fakat Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin “Güneş neden müennestir?” sorusunu cevaplayan Miskeveyh’in de ifade ettiği gibi;”nahivciler bu olgunun illet ve felsefesi üzerinde fazla durmamışlardır”.
Her şeyden önce “toplumsal” özelliğiyle dikkat çeken dil, bir toplumun inanç, kültür, gelenek ve kâinata bakış açısı gibi sosyal ve düşünsel faktörlere paralel olarak gelişmektedir. Dolayısıyla biz, Arap dilindeki müzekkerlik ve müenneslik ayırımının da Araplar’ın sosyal ve düşünsel hayat tarzları doğrultusunda şekillendiğine inanıyoruz ve bu makalemizde konunun bu boyutlarını tespit etmek istiyoruz.

Özet İngilizce :

Categorizing all animate as well as inanimate objects into two broad categories as masculine and feminine, the Arabs reflect obviously this distinction to their language. This distinction, explanation of which is one of the most intricate issues in the philosophy of language, have been treated, even in the distinct works on masculinity and femininity, not with a social and intellectual perspective, but with respect to prevention of linguistic errors from a grammatical standpoint. However, as stated by Miskeveyh, who respond the question “Why is the sun feminine?” by Ebu Hayyan et-Tevhidi, “the syntactic grammarians have not directed much attention to reasons and philosophy of thes phenomenon.
Language, which is characterized in the first instance by its “social” property, evolves in parallel to social and intellectual factors such as belifs, traditions and worldview of the society. Therefore, I suggest that the masculinity-femininity distinction in the Arabic language is shaped along the social and intellectual lifestyles of Arabs, and this paper will try to discover such aspects.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :