Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dilinde “me‘ânî’l-hurûf” ilmine dâir literatür çalışmaları

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede ilk dönemden günümüze kadar Arapça’da harf ve edatların anlamları ve kullanımlarını inceleyen “Meânî’l-Hurûf” ilminin doğuşu ve gelişimi döneminde ortaya konulan eserler ele alınmaktadır. Bu bağlamda önce kısaca harfler ve edatların genel nahiv kaynakları içerisindeki yerine değinilmiş, daha sonra sırasıyla sadece harfler konusunu ele alan kaynaklarla yalnızca tek bir harf veya edatı ele alan kaynaklar üzerinde durulmuş, makalenin sonunda ise harfler ve edatlar konusunda son dönemlerde yapılan bazı çalışmalardan kısaca söz edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The subject of letters in Arabic has been studied in various fields from the very first periods as well as in the general Arabic grammar sources. It is seen that this field has developed very rapidly and very rich sources have been produced in the first five centuries. While the first studies are mostly related to the whole letters, later studies are related only one letter. Thus, the studies in relation to the letters can be examined into three groups: While the first group studies are related to the whole letters in general, the second group studies are concerned only the letters of Quran, and the third ones are about only one letter or particles. In addition, although it is not very common, some studies are related only one letter or preposition existing in Quran.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :