Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 183 - 200 2019-12-31
Sustainability Assessment in Urban Transformation Strategy Paper: Kilis Case
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerinde Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi: Kilis Örneği
Zeliha ÖZEL,Özge YALÇINER ERCOŞKUN
22 261

Anahtar Kelimeler

Agenda 21, (1992). United Nations Sustainable Development, Rio de Janerio, Brazil.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayımlanma Tarihi 2019-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-8461-2500Yazar: Zeliha ÖZEL (Sorumlu Yazar)Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-2734-0374Yazar: Özge YALÇINER ERCOŞKUN Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2019-2


Makalenin Yazarları
Zeliha ÖZEL
Özge YALÇINER ERCOŞKUN