Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dili ve belâgatında bedensel beyân

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Allah insanları yaratırken, onlara duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını ifade (beyân) edebilecek kadar konuşma yetisi vermiştir. Ancak insanlar zaman içerisinde geliştirdikleri bu sözel dille beraber beden dilini de kullanmışlardır. Böylece aynı zaman içerisinde biri sözel, diğeri bedensel olmak üzere iki ayrı beyân türü ortaya çıkmıştır. Arap dilinde beyân denince hep konuşma diline bağlı bildirişim öne çıkmış ve çok sayıda kitap yazılarak konu hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Fakat bizim bu makalede üzerinde durmak istediğimiz beyân, bedensel olanıdır. Câhız, “beyân”ın beş kısım olduğunu ifade etmektedir Bunlar; konuşma, yazı, işaretler, lisân-ı hâl ve el hesabı (akd). Son üçü bedensel olup, araştırmamızın konusunu bunlar oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

While creating human being, Allah (God) has given people the ability of speaking to be able to express their feelings, thoughts, desires and needs. As the time passes, human beings started using body language besides verbal language. In the same period, there have been two different ways of expression: one is orally, and the other is bodily. In Arabic language, while talking about expression, first thing considered is verbalization which is related to colloquial language. There are many highly detailed books written about this subject. This paper tries to identify the expression as a body language. According to Cahiz, the expression has five functions including speaking, writing, gesture, the tongue of disposition, and account of hand. The paper mainly interested in gesture, the tongue of disposition and hand account which forms body language.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :