Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dilbiliminde kırılma noktası: ibnu’s-serrâc ve nahiv ilminde usûl geleneği

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Arap dilbilim çalışmaları erken dönemde başlamış ve Sibeveyhi ile birlikte yapılan çalışmalar bir eserde derlenmiştir. Sibeveyhi’nin yaptığı bu çalışma uzun bir süre hem Basra ve hem de Kûfe ekolleri için temel bir yapıt olmuştur. Ancak zamanla bu eserde, bazı kapalılıklar, eksikler ve yanlışların olduğu öne sürülmeye başlanmıştır. Özellikle İbnu’s-Serrâc ile birlikte, bunlara ilaveten, metoda yönelik çabalar da öne çıkmıştır. İbnu’s-Serrâc, Farâbî’den almış olduğu mantık derslerinin etkisiyle, kendisinden önce dağınık olan bu çalışmalara bir yön verme çabası içine girmiştir.

Özet İngilizce :

Arabic linguistic works began in early time and with Sibawayh these works were collected in a book/al-Kitab. And this book had been an essantial book for both grammar school; Basra and Kufe for a long time. But later, it was claimed that it had some ambigious words and wrongs and defects. Moreover, with İbnu as-Serrâj, some works began on methodolgy. It is clear that, İbnu as-Sarrâj took logic lessons from al-Farabi so we can say that, under the light of these experiences, he tried to give Arabic grammar a new methodology

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :