Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasa yargısının “siyasallaşmasına” çözüm olarak türkiye örneğinde farklı bir anayasa mahkemesi modeli

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Zamanımızda anayasa yargısının siyasallaşmaya başladığı yönündeki kanaatlerin önüne geçmek için, Kıt’a Avrupası anayasa yargısında yeni bir yapılandırma modeli benimsenmelidir. Bu yeni modele göre Anayasa Mahkemeleri her biri 11 asıl ve 4 yedek üyeden meydana gelen 2 daireden oluşmalıdır. Her bir daireye asıl ve yedek üyelerin seçilmesi/atanması yetkisi, mümkün olduğunca farklı toplumsal kesimlerin temsil edilmesini gözetecek şekilde kullanılmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayıca büyük bölümünün yüksek yargı organları veya TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından seçilmesi usûlünden ziyade, üye seçmede Cumhurbaşkanı, TBB (Türkiye Barolar Birliği), YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) gibi kuruluşların da etkin hale getirilmesi tercih edilmelidir. Her bir dairenin verdiği kararlar, usûlüne göre yapılacak temyiz başvurusu üzerine, diğer dairenin asıl ve yedek üyeleri tarafından incelenebilmelidir. Önerimizde ilgili daire temyiz incelemesi yaparken Temyiz Kurulu’na dönüşmüş olmaktadır. Anayasa Mahkemesinin temyizen verdiği kararlara karşı bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltme talebi de mümkün olmalıdır.

Özet İngilizce :

Nowadays a new construction model should be for the judgment of constitution Continental Europe should be adopted in order to stop the ideas that the judgment of constitution is getting politicized. According to this new model Constitutional Courts are consist of 2 sections in each of which there should be 11 full members and 2 alternate members. While using the authorization of appointing full and alternate members to these sections different public groups should be considered so that they can be represented. Frankly, instead of the method that the majority of Constitutional Court members are selected by the Supreme Court or TBMM (The Turkish Grand National Assembly) while selecting the members the structures such as President, TBB (Bar Association of Turkey), YÖK (The Council of Higher Education) are preferred to be streamlined.The decisions which every section makes – on application of appeal – could be investigated by the full ad alternate member of the other sections according to procedure. In our offer the related section has turned into an appeal committee while it is doing the appellate review. Against the decisions that Constitutional Court makes on appeal decision correction motion should be open one-time

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :