Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadilde eğitim ve türkiye uygulamasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Anadilde Eğitim günümüz Türkiye’sinin en kritik konularından biri haline gelmiştir. Bu önemli meseleye ilişkin uzun fakat sonuçsuz kalan tartışmalar Anadilde Eğitim hakkının azınlık hakları içerisindeki konumunun, kapsamının ve içeriğinin anlaşılmasını amaçlayan bir çalışmayı gerekli kılmıştır. Bu çerçevede bu makalede dilsel haklar, Anadil, Anadilde Eğitim gibi kavramlar farklı boyutlardan ele alınmış ve tarihsel gelişimleri ortaya konulmuştur. Diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyetinin Anadilde Eğitime ilişkin yaklaşımları ve uygulamaları irdelenmiştir. Türkiye’de son dönemde farklı etnik gruplara mensup diğer vatandaşların dillerinin kullanımına ve öğretilmesine fırsat tanıyan Kürtçenin seçmeli ders olarak kabul edilmesi, üniversitelerde Kürtçe ve Arapça kürsülerinin kurulması gibi uygulamaların Türkiye’nin süregelen yaklaşımında ve bu yaklaşımın ideolojik kökenlerinde bir değişimi simgeleyip simgelemediği tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Education in mother tongue has appeared to be one of the most critical topics in contemporary Turkey. Long albeit inconclusive debates regarding this highly significant phenomenon rendered this research possible aiming at determining the content, context and status of right of education in minority rights system. Thus, in this article, we have delved into the concepts of linguistic minority rights, mother tongue, and education in mother tongue. Moreover, we have argued the practices of Ottoman Empire and Turkey related education in mother tongue. We have analyzed Turkey’s current practices like allowing language courses in mother tongues which are spoken by citizens belonging different ethnic groups, teaching Kurdish in schools as an elective course and opening Kurdish and Arabic language departments in universities. We have attempted to reveal whether these new policies are signaling and marking a crucial shift in ongoing state’s approach and its ideological roots.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :