Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aksiyon araştırması yönteminin türkiye’deki ortaokul ve liselerde uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
727
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, eğitimde kullanılan aksiyon araştırması yönteminin orta okul ve liselerde uygulanabilirliğini (feasibility) araştırmak ve İngilizce öğretmenlerinin yönteme karşı ilgilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımına dayalı, yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, katılımcı on altı öğretmenin aksiyon araştırması yöntemi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı görülmüştür. Öğretmenlere aksiyon araştırması yöntemi kısa ve öz olarak tanıtıldıktan sonra, bütün katılımcı öğretmenler olumlu tepki göstermişlerdir. Ayrıca, aksiyon araştırmasının uygulanabilirliği dil-merkezli okullarda daha muhtemel gözükmesine rağmen, dil-merkezli olmayan okullarda bu ihtimal daha azdır. Genel olarak, aksiyon araştırması yönteminin Türkiye’de çok az bilindiği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The study aimed to explore the feasibility of action research at secondary and high schools in Turkey and find out the participant teachers’ interests towards action research. The study used structured interviews basing on qualitative approach. It was found that the participant teachers had no pre-knowledge of action research. After explaining the Notion of action research to these teachers briefly and concisely, it was seen that all the teachers showed positive interests towards action research, its objectives, etc. Besides, the possibility of applying action research seemed more feasible at language-based schools than non-language-based schools. In general, it was seen that the notion of action research was a new phenomenon to Turkey at that time.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :