Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ailedeki ekonomik ve kültür düzeyinin öğrenci başarısına etkisi üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Ailedeki Ekonomik ve Kültür Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi” ni esas alan bu araştırmada; Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde 2008–2009 öğretim yılı 2. (Bahar) yarıyılı içerisinde öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinin başarıları, çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi; farklı kültürel muhitlere mensup, toplam 606 kişinin oluşturduğu on yedi grup 1. sınıf öğrencisidir. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Anket verileri, “Öğrenci Ailelerinin Kültürel Durumu”, “Öğrenci Ailelerinin Ekonomik Durumu”, “Öğrencilerin ÖSS Puan Durumları” ve “Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Ortalamaları” olmak üzere dört başlık altında tasnif edilerek incelenmiştir.

Özet İngilizce :

For this study, that focused on economic and cultural levels in family and its affects an achievements, students of Atatürk University Kazım Karabekir Education department in 2008-2009 school year second semester were examined interims of different variables. A total of 606 first year students, from different cultural backrounds, were selected. To collect data, a survey developed by the author were used. Survey results were analyzed by categorizing into four title: “familities cultural situations”, “families economic situations”, “students university entrances scole situations and “students and of the year achievements”

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :