Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ağrı merkez milli eğitim yöneticilerinin “eğitim liderini algılama düzeyleri” üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ağrı İ. Ç. Üniversitesi1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Ağrı Milli Eğitim Yöneticilerinden, Milli Eğitim Müdürü ve Müdür yardımcılarının, İlköğretim-Ortaöğretim Okul Müdürleri ve okul Müdür Yardımcılarının Eğitim Yöneticiliğine(Eğitim Liderliği) ilişkin bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Yöneticilerin, Yöneticilik bilgisi düzeylerinin saptanması için, Yöneticilikle ilgili bilgiler içeren bir anket kendilerine sunulmuştur. Araştırmanın örneklemini Ağrı Milli Eğitim yöneticilerinden 27 müdür, 49 müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre: Yöneticiler, Yöneticilikle(Eğitim Liderliği) ile ilgili soruları, değişen oranlarla, bu konudaki beklentileri “istendik” bir biçimde gerçekleştirerek yanıtlamışlardır. Bulgular, yöneticilerin, Eğitim Liderini algılama düzeylerinin olumlu oldukları sonucunu vermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this Study, the managers of National Education of Ağrı, National Education manager and assistants, Primary secondary and high school managers leadership knowledge behavirings stage has been researched. questions about leadership has ben presented them. 27 managers and 49 assistans from National Education of Ağrı has been formed the sample of research. Acording to result of research: The managers answered the questions about leadership with questions, the expection pf this subject as “Wanted” The results have been possible with the managers leadership behaviring.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :