Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adana’nın idarî yapısı (1516–1923)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
784
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Adana’nın idarî yapısı; eyâlet, sancak, kaza ve şehir bağlamında incelenmiştir. Osmanlı Dönemi’nde Adana, bir idarî birim olarak aynı adı taşıyan kaza, sancak ve vilâyetin merkezi olmuştur. Eskiçağ uygarlıklarından sonra bölgedeki ilk siyasî istikrar Bizans devrinde sağlanmıştır. Bölge, 7. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar; Bizans, Müslüman Araplar ve Türklerin arasında sürekli el değiştirmiştir. Bölgeye istikrar ancak Ramazanoğlu hâkimiyetiyle gelmiştir. Bölge, Türk hâkimiyeti altında üç farklı dönem geçirmiştir: 1) Ramazanoğulları Dönemi [A. Memlûk hâkimiyeti (1353-1516), B. Osmanlı hâkimiyeti (1516-1608)], 2) Osmanlı Dönemi (1608-1923), 3) Cumhuriyet Dönemi (1923-). Bölge ilk dönemde Ramazanoğlu beyleri tarafından, ikinci dönemde beylerbeyi veya mutasarrıflar tarafından, üçüncü dönemde ise, il vâlileri tarafından yönetilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, administrative structure of Adana is analysed in the contex of province, sancak, district and city. In the Ottoman period, Adana which was administrative unit, became the center of subdivision of a district, sancak and province. After the pre-historical period, the political stability in that area ensured firstly in Byzantium era. From 7 th to 14 th century, the region changed hands between Byzantium Empire, Muslims Arabs and Turks. Stability in that area came with Ramazanoğulları management. Under the sovereign of Turks, three different phases were seen in the region: 1) Ramazanoğulları Period [A. Under the sovereign of Memluks (1353-1516), B. Under the sovereign of Ottoman (1516-1608)], 2) Ottoman Period (1608-1923), 3) Republican Era (1923-). The region was administrated in the first period; Ramazanoğulları rulers, in the second period; province governor or mutasarrıfs, in the third period; city governors.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :