Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adî b. müsâfir, adeviyye tarîkati ve yezîdîlik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fak. Tasavvuf Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Adeviyye Tarîkatı’nın kurucusu olarak kabul edilen Adî b. Müsâfir, Suriye’nin Ba’lebek şehrine bağlı Beytifâr denen köyde dünyaya gelmiştir. Belli bir yaşa geldikten sonra oradan ayrılarak Hakkâri dağlarında inzivaya çekilmiş burada yaptığı zâviyede ölünceye kadar irşâd görevini sürdürmüştür. Zühd ve takvâya dayanan ve kendi ismiyle anılan Adeviyye Tarîkatı’nı burada te’sis etmiştir. Zühd ve takvâsıyla tanınan Adî b. Müsâfir, tamamen Ehl-i Sünnet çizgisinde Kur’ân ve Sünnet’e dayalı bir yol izlemiş olmasına rağmen bağlıları kendisine olan sevgilerinde aşırıya kaçmış ve maalesef Ehl-i Sünnet çizgisinde bulunan Adeviyye Tarîkatı bir müddet sonra bâtıl bir fırka olan Yezîdîliğe dönüşmüştür. Bu makalede Adî b. Müsâfir, kurucusu olduğu Adeviyye Tarîkatı ve butarikatın Yezîdîliğe dönüşü incelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Acknowledged as the founder of Adevviye Cult, Adî b. Müsâfir was born in the Beytifâr village of Ba’lebek city in Syria. Leaving there after a certain age, he secluded himself in Hakkâri mountains and preserved the mission of showing the true path until his death in the hermitage he built there. Here, he established the Adevviye Cult named after him and based on piety and devotion. Although he was known for his piety and devotion and following the way of the Qur’an and the Sunnah in accordance with Sunni Islam belief, his disciples have exceeded the love for him and after some time the Adevviye Cult has unfortunately transformed into a void sect called as Yazidi. The Adevviye Cult, its founder Adî b. Müsâfir, and the transformation of this cult into Yazidi will be studied in this essay.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :