Cilt: 1 - Sayı : 1
J. Ortega y Gasset’e Göre Üniversite, Bilim ve Kültür
Osman ÖZKUL

14 6

Öz Bu yazıda çağımızın düşünürlerinden İspanyol filozofu J.Ortega y Gasset’in Üniversitenin Misyonu ile Kitlelerin İsyanı adındaki kitaplarından yararlanılarak, üniversite, toplum, bilim ve kültür ilişkisi tartışılmaktadır. Gasset, 19. yüzyıldan itibaren üniversitelerin pozitivizmin etkisiyle bilim ve meslek üzerinde yoğunlaşan bir eğitim misyonu üstlenmeye başladığını dile getirmekte, buna karşılık ise kültürün dışlandığını savunmaktadır. Oysa üniversitelerin bilimden daha önce, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine hizmet etmesi gerektiğini belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gasset, üniversite, bilim, kültür, toplum, reform
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Osman ÖZKUL