Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab’nde kırsal turizm ve türkiye’ye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tarım ve Köyişleri Bak., Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Bşk1
Görüntülenme :
777
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa'da kırsal alanlar (tarım alanı, ormanlar) birlik içerisinde kalan toprakların yaklaşık %90'lık bir kısmına bu alan içerisinde yaşayanlar ise nüfusun yarısına (çiftçiler ve diğer alanlarda kalanlar) denk gelmektedir. 27 üyeli AB içerisinde tarım sektöründe tam zamanlı çalışanların toplamı 12 milyon kişidir. Tarım politikaları; yıllar içerisinde ürün desteklemeden, üreticileri destekleme (gelir desteği) ve sürdürülebilir tarımsal uygulamaları teşvik etmeye doğru bir eğilim göstermiştir. Tarım politikası geçmişten günümüze bir çok reform süreci geçirmiştir. Son reform çalışması, 2008 yılındaki Heath Check isimli Ortak Tarım Politikasının gözden geçirilmesi şeklinde olmuştur. Güvenlik, yüksek kaliteli ürünler, doğal güzellik ve rekreasyon türü fırsatlar örneğinde olduğu gibi sadece çiftçiler değil aynı zamanda çiftçi olmayan üreticiler de kalkınmada bir rol oynamaktadırlar. Kırsal turizm, Avrupa turizminin önemli etmenlerden birini oluşturmaktadır. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi altında yer alan kırsal turizm, bütçe tahsisi yapılırken ve kullandırılan fon oranları bakımından diğer tedbirlerden çok daha fazla bir paya sahiptir.

Özet İngilizce :

Rural areas (farm land and forests) cover over 90% of EU territory and are home to around half of its population (farming community and other residents). There are about 12 million full-time farmers in the 27 EU countries. The importance of Rural areas plays a vital role in most of the EU countries. Agricultural policies tend to support producers (income support) and encourage sustainable agricultural practices in the last two decades. There have been many agricultural reform from past until nowadays. The last reform action was made under Health Check which targets a modulation in Common Agricultural Policy in 2008. Not only farmers but also producers who do not deal with farming practices, play a role in rural development. Rural tourism is an important instrument in Rural development. Rural tourism, which is under Diversification of Rural Economic activities, has a bigger share than the other sub-measures with regard to funds and budget allocation .

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :