Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abdürrezzâk’ın hadis ilmindeki yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalemizde meşhur hadis âlimi Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San'ânî'nin hadis ilmindeki yeri ve önemini ele aldık. 126 /744 ve 211/827 yılları arasında yaşamış olan Abdürrezzâk' ın dönemi Hicrî II. asra rastlamaktadır. O, sahabiden birçoğunun gelip yerleştiği, Rasûlullah (s.a.s)' ın sünnetini taşıdığı Yemen bölgesinde yetişen büyük muhaddislerdendir. Yaşadığı dönemde te'lif edilen birçok hadis kitabını önünde hazır bulan Abdürrezzâk çok miktarda yazılı kaynağa da ulaşma imkânı bulmuştur. Bu zengin miras üzerinde yoğun ve seçici çalışmalar gerçekleştirerek birçok eser vermiştir. Kendi üslubu içerisinde birçok hadis kavramını ve usûl bilgilerini bilim dünyasına kazandırmıştır. Bu zengin birikimden Kütüb-i Sitte müellifleri ve bir çok bilim çevresi etkilenmiş ve yararlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, we have discussed the place and importance of the famous scholar of hadith Abdürrezzâk b. Hemmam es-Sanani, in the science of hadith. He lived between the years 126/744 and 211/827. This time coincides with the second century of the calendar with respect to the Hegira. He is one of the great hadith scholars who has grown up in the region of Yemen, where many of the companions of the Prophet (PBUH) had settled and conveyed the Sunnah of the Prophet (PBUH). He had found many books hadith available written in the time he lived and also he had the chance to access to many other written sources. On this rich legacy, he produced many works on hadith by making intensive and selective studies. In his own method and style, he contributed a lot to the Islamic sciences with many new concepts and methodologies. From this rich repertoire, the writers of the famous Six Books of hadith have been infuenced and benefited.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :