Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abdulhamid bin bâdîs (1889–1940)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca İslam coğrafyasının değişik bölgelerinde değişik karakterler içerisinde ortaya çıkan Selefî hareket özellikle ümmetin gerek ahlaki gerekse yönetim açısından zor zamanlarında daha belirgin ve işlevseldir. Son iki asırda İslam dünyasındaki çöküşü engellemek amacıyla Mısır ve Suriye merkezli ortaya çıkan ve başını Efgânî, þAbduh, Reşîd Rı±â'nın çektiği selefî cereyan Fransız işgali altında olan Cezayir'de kendisini göstermiştir. þAbdul½amîd b. Bâdîs öncülüğünde başlayan ıslahat hareketinin selefî karakteri nispeten farklı olsa da Orta doğudaki bu selefî cereyandan beslenmiştir. İyi bir muhaddis olan Bin Bâdîs selefî karakterli ıslahat hareketinde hadislerden her zaman faydalanmış ve hadisleri son derce önemsemiştir. Bu açıdan onun selefîliği diğerlerine nazaran daha gelenekçi bir yapı arz etmektedir. Bu makale þAbdul½amîd b. Bâdîs özelinde Cezayir selefi hareketini ve bu harekette hadisin rolünü ele almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Salafi movement which has emerged throughout history in different parts of Muslim world in various characters, has been prominent and functional in moral and political life of Islamic ummah. The salafi movement which has originated mainly in Egypt and Syria under the leadership of Afghani, Abduh and Rashid Rida aimed to prevent the fall of Islamic world. The salafi character of reform movement in Algeria, pioneered by Abdelhamid Ben Badis, though has its differences, has been nurtured by the Middle Eastern salafi movement. Ben Badis, being an expert in hadith, has attached a special importance to hadith and extensively utilised hadith material in his reform activities. In this respect he is considered more traditional than other salafis. This article deals with Algerian salafi movement and the role of hadith in that movement with a special focus on the case of Abdelhamid Ben Badis

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :