Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab’de çerçeve anlaşmalar ve ortak görüşler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
9 Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği’ne çalışma yaşamına ilişkin politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında, işçi-işveren kesimlerinin görüşleri önemli bir rol oynamaktadır.
Nitekim AB’nde sosyal tarafları temmsil gücüne sahip olan UNICE, CEEPve ETUC’un kendi aralarında anlaşarak sosyal diyalog sürecini başlatmaları ve konuyu bir sözleşmeye bağlamaları halinde, o konu artık Birlik düzeyinde düzenlenmiş olmaktadır.
Avrupa Birliği’nde sosyal taraflar, çeşitli konularla ilgili olarak bugüne kadar, 15 ortak görüş, 3 çerçeve anlaşması ve 1 ortak bildiri kabul etmiş bulunmaktadırlar.
Son dönemlerde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan gelişmelere ve uyumlaştırma çabalarına katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu çalışmada, sosyal taraflarca kabul edilen müşterek görüşlere, çerçeve anlaşmalarına ve ortak bildiriye yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Opinions of workers and employers play an important part in devising and implementing policies in relation to working life in the European Union.
As a result, when UNICE, CEEP and ETUC, having the representation power of social partners collectively initiate a process of dialogue and conclude an agreement on any given issue, this outcome will automatically be enforced on the Union level.
To date, the social partners in the EU have agreed 15 joint opinions, 3 framework agreements and 1 joint declaration on a variety of issues.
With an intention to contribute to recent developments in relations between Turkey and the EU and efforts of harmonisation, this paper compiles those joint opinions, framework agreements and joint declaration that was agreed by the social partners.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :