Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A new solution algoritm for the transportation model

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

In this article, we have theoretically tried to solve the transportation model with a new algorithm and compare it with the existing solution methods. The solution aim of the transportation model is to meet the total demand and total supply in order to minimize the total cost. For this purpose, the problem can be solved by three methods. These methods are: North-West Diagonal method, Least Cost Method and Vogel’s method. The order of these methods in terms of giving the most optimal initial solutions is Vogel approach, Least Cost and North-West Diagonal. With this new algorithm and proposed two rules; the solution of the problem is much more optimal than the existing ones in case of the same values in the same column or rows and alternative ones. For this purpose, two model problems were first solved by the new method and then by Least Cost and Vogel method (without North-West Diagonal method); and then the results were compared. It was found out that the new algorithm gave the most optimal and the most suitable initial solutions. When we are applying Rule1 and Rule2 with Vogel method we get better result. It means that, we get nearer optimal solution than normal Vogel method. This method gives better result then other used methods. We can propose as an alternative.

Özet İngilizce :

Bu makalede ulaştırma modeli yeni bir algoritma ile çözülmüş ve elde edilen sonuç mevcut çözüm teknikleri ile karşılaştırılmıştır. Ulaştırma modelinin amacı toplam maliyeti minimum kılmak için toplam talep ve toplam arzı eşitlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için problem üç metotla çözülebilir. Bu metotlar Kuzey-Batı Köşe Metodu, En Küçük Maliyet Metodu ve Vogel Metodudur. Bu metotların başlangıçta en optimal sonuç vereni sıraya göre Vogel Metodu, En Küçük Maliyet Metodu ve Kuzey-Batı Köşe Metodudur. Yeni algoritma ve sunulan iki kural yardımıyla problemin çözümü, mevcut metotlardan daha optimal sonuçlar verir. Bu amaçla iki model problem önce yeni çözüm tekniği ile sonra da En Küçük Maliyet Metodu ve Vogel Metoduyla çözülmüş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçta yeni algoritmanın en optimal ve en uygun çözümü verdiği gözlenmiştir. Vogel Metodunda Kural1 ve Kural2 uygulandığında yeni algoritmadan elde edilenden de iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum, yeni algoritmanın normal Vogel Metodundan daha optimal sonuçlar vereceğini göstermektedir. Bu metot diğer metotlardan daha iyi sonuç vermektedir. Bu sebeple bu metodu yeni bir çözüm metodu olarak ileri sürebiliriz.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :